Tvertņu tīrīšana

     Tvertņu attīrīšana no naftas produktiem ir nepieciešama, lai uzlabotu drošību, uzticamu tvertņu izmantošanu un garantētu pienācīgu uzglabāšanu. Tvertņu tīrīšanu veic pieredzējuši speciālisti atbilstoši noteiktai darbu secībai. Uzņēmums PCE piedāvā pakalpojumus cisternu attīrīšanā no naftas produktiem un dažādu veidu piesārņojuma.Mūsu ekspertu komanda veic naftas atlikumu un smago naftas nogulu tīrīšanu un izvešanu no dzelzceļa cisternām un naftas tvertnēm, kā arī degazēšanu. Uzņēmums PCE arī sagatavo tvertnes pārbaudei.

        Mūsu piedāvāto tvertnes attīrīšanas tehnoloģiju veido vairāki posmi:

 

     Tvertnes virsmas mazgāšanu ar speciālu tehnisko mazgāšanas līdzekli; naftas produktu sastingušo atlikumu uzkarsēšanu un izsūknēšanu, tvertnes degazēšanu; attīrīšanas atlikumu sadalīšanu un, ja nepieciešams, naftas produktu atdalīšanu; ūdens, naftas produktu atlikumu un duļķu maisījuma izsūknēšanu un, ja nepieciešams, tvertnes virsmas pulēšanu.

     Tvertņu tīrīšanas darbu organizēšana prasa īpašu uzmanību. Tvertņu attīrīšanu veic tikai speciālas brigādes, kurās darbojas pieredzējuši un augsti kvalificēti profesionāļi. Lai attīrītu tvertnes, tās izremontētu un uzraudzītu to tehnisko stāvokli, nepieciešami īpaši mehāniskie un kontroles līdzekļi. PCE rīcībā ir darbinieki ar nepieciešamajām prasmēm un viss, kas vajadzīgs, lai attīrītu iekārtas. Gadu gaitā esam uzkrājuši stabilu pieredzi tvertņu attīrīšanā no naftas paliekām, kas nodrošina profesionālu un kvalitatīvu tehnoloģisko procesu. Visi veiktie darbi un tehniskās izpētes dati tiek dokumentēti un reģistrēti pārskatos, kā arī pilnībā iekļauti secinājumos par tvertnes tehnisko stāvokli.

Fotolia_74715121_S
chistaka rezerv_niz (1)
3 fotka dlja chistki tankov_snizu
chistaka rezerv_niz (3)
chistaka rezerv_niz (2)